Privacy policy

This privacy policy will explain how this chatbot uses the personal data collected from user when using the chatbot.

Topics:

 • Who operates this chatbot?
 • What data are collected?
 • How data are collected?
 • How are used?
 • How data are stored?
 • Privacy policies of 3rd parties
 • Changes to the privacy policy
 • How to contact Hirechat

Who operates this chatbot?
This chatbot is operated by Hirechat s.r.o, registered ID 08887811 in Czech Republic.

What data do we collect?
Hirechat operates it’s own chatbots, like GastroCV; and creates chatbots for its customers.
In case of the chatbot created for Hirechat’s customer, customer or it’s partner operates personal data. Hirechat s.r.o. company does not store nor processes user’s data in this case. Specific data operator is presented during chatbot’s flow.

For it’s own chatbots, like GastroCV, Hirechat collects the following data:

 • Personal identification information (Name, email address, phone number)

How data is collected?
User provides data while interacting with a chatbot.
Hirechat may also receive your data indirectly from the following sources:
Facebook Messenger platform - your name, language, and gender.

How data is used?
GastroCV collects your data so that we can:

 • Generate a resume
 • Customize chatbot resumes for your language and gender.
 • Offer job vacancies in your city.


How data is stored?
Hirechat securely stores your data in Google Cloud Storage.
Hirechat will keep your data for 10 years.


What are your data protection rights?
Hirechat would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

 • The right to access – You have the right to request Hirechat for copies of your personal data.
 • The right to rectification – You have the right to request that Hirechat correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request Hirechat to complete the information you believe is incomplete. You can do that by starting a new conversation in Messenger.
 • The right to erasure – You have the right to request that Hirechat erase your personal data by clicking Erase my profile in chatbot’s menu.
 • The right to restrict processing – You have the right to request that Hirechat restrict the processing of your personal data by erasing your profile.
 • The right to object to processing – You have the right to object to Hirechat processing of your personal data by Erasing your profile.
 • The right to data portability – You have the right to request that Hirechat transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you by downloading your resume.

If you make a request using Erase my profile, it will be performed immediately.

Privacy policies of 3rd parties
Hirechat may forward user’s data to a 3rd party – adverstiser, if user has chosen to Apply for a job offer present in chat.
In case of chatbot for Hirechat’s customer, personal data are processed by customer’s Privacy policy, which is presented to the user.

Changes to the privacy policy
Hirechat keeps this Privacy policy under regular review and places any updates on this web page.

How to contact Hirechat
If you have any questions about Hirechat privacy policy, the data we hold on you, or you would like to exercise one of your data protection rights, please do not hesitate to contact us by sending a message in Facebook Messenger or email to alexander@perita.eu  

Zásady ochrany osobních údajů


Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují jak tento chatbot používá osobní údaje, získané od uživatelů při používání služby. 

Obsah:

 • Kdo provozuje chatbota?
 • Jaká data se sbírají?
 • Jak se data sbírají?
 • Jak se data používají?
 • Jak se data uchovávají?
 • Zásady ochrany osobních údajů třetích strán
 • Změny těchto Zásad
 • Jak kontaktovat provozovatele


Kdo provozuje tohoto chatbota?
Tuto službu provozuje firma Hirechat s.r.o, zapsaná v obchodním rejstříku v Praze, IČ 08887811 . 


Jaká data se sbírají?
Hirechat provozuje vlastní chatboty – např. GastroCV; a vytváří chatboty pro zákazníky.
V případě chatbota vytvořeného pro zákazníka firmy Hirechat, osobní údaje zpracovává zákazník nebo jeho inzerent pracovní pozice. Firma Hirechat taková data neukládá a nezpracovavá. Konktretní zpracovatel osobních údajů je uveden v průběhu takového chatbota.
V případě vlastních chatbotu jako např. GastroCV, Hirechat může sbírat následující data:
Osobní data:

 • Jméno, Příjmení, emailová adresa, telefonní číslo

Jak se sbírají data?
Uživatele poskytují data při komunikaci se službou, např. při odpovědí na inzerát nebo vytvoření životopisu.
Hirechat může dále získávat data nepřímo od:

 • Facebook Messenger platformy - Jméno Facebook profilu, jazyk a pohlaví.

Jak se používají data?
Hirechat sbírá data pro:

 • Vytvoření životopisu
 • Nabídka relevantních pracovních pozic
 • Přeposlaní kontaktů uživatele inzerentům pracovních nabídek

Jak se ukládají data?
Hirechat bezpečně ukládá data v databázi na Google Cloud Storage.
Hirechat uloží data po dobu 10 let, pokud uživatel nesmaže svoje data dříve.

Jaké jsou práva uživatelů na ochranu dat?
Hirechat si klade za cíl zajistit, aby každý uživatel byl plně vědom svých práv v oblasti ochrany osobních dat. Každý uživatel má právo:

Právo přístupu – Uživatel má právo získat od Hirechat kopii svých osobních dat

Právo úprav – Uživatel má právo vyžadovat aby Hirechat upravilo jeho data, která nepovažuje za správná. Dále má právo vyžadovat aby Hirechat doplnilo chybějící údaje. To lze udělat pomoci restartu a zahájení nové konverzaci se službou přes Facebook Messenger.

Právo smazání – Uživatel má právo vyžadovat aby Hirechat smazala jeho data, a to pomoci tlačítka Smazat moje data v menu chatbota.

Právo na omezení zpracování – Uživatel má právo vyžadovat aby Hirechat nezpracovávala jeho data, a to pomoci tlačítka Smazat moje data v menu chatbota.

Právo námitky proti zpracování  – Uživatel má právo na námitku proti zpracování jeho dat Hirechat,  a to pomoci tlačitka Smazat moje data v menu chatbota.

Zásady ochrany osobních údajů třetích stran
Hirechat podle zájmu uživatele přeposílá odpovědí do inzerentovi pracovní nabídky.

V případě chatbota pro zákazníka, osobní údaje se zpracovávají podle jeho Zásad ochrany, o kterých je uživatel informován.

Změny Zásad ochrany osobních údajů
Hirechat s.r.o. pravidelně reviduje tyto Zásady a zveřejňuje změny na svých stránkách. 

Jak kontaktovat Hirechat 
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně těchto Zásad, jaká data o vás máme, nebo pokud chcete uplatnit některé ze svých práv, můžete Hirechat s.r.o. kontaktovat prostřednictvím zprávy na Facebook Messengeru nebo emailem na alexander@perita.eu